چگونه بدانیم یک فایل وجود دارد؟

چگونه بدانیم یک فایل وجود دارد؟

باسلام 

این پست برای تفهمیم تابع file_exist تعبیه شده تا  برنامه نویسانی که به تابعی نیاز دارند که  از وجود یک فایل در سرور مطلع  شوند از این تابع استفاده میکنند.

                        
                          file_exists ( string $filename ) //باید از نوع رشته باشد.

------------------------------------------------------

$filename = '/path/to/foo.txt'; //آدرس دهی به فایل و مسیر فایل

if (file_exists($filename)) {   //بررسی وجود فایل در سرور
  echo "فایل در سرور شما وجود دارد";
} else {
  echo "فایل در سرور شما وجود ندارد";
}                        
                    
اشتراک

0 نظرات

پاسخ دهید