نحوه از بین بردن متغیر با unset

نحوه از بین بردن متغیر با unset

با سلام

طبق روال قبل برای تفهیم بیشتر این موضوع،برای توضیح تایع unset ما پادکستی رو آماده کردیم تا کاربران ما با صبر حوصله بیشتر نسبت به خواندن به پادکست گوش دهند.

بعد از این پادکست حتما نمونه مثال هارو مشاهده کنین تا بیشتر متوجه شوید.

                        
                          unset ( mixed $var ) : void
-------------------------------------------
//مثال به صورت یه تابع

function destroy_foo() //تعریف تابع
{
  global $foo;      //تعریف متغیر foo
  unset($foo);     //خالی کردن مقدار متغیر
}

$foo = 'bar';      //قرار دادن مقدار bar در متغیر foo
destroy_foo();   //فراخوانی تابه برای خالی کردن مقدار متغیر foo
echo $foo;      //چاپ کردن مقدار که مقدار آن خالی میباشد


-------------------------------------------------
//تعریف متغیر a
$a = "Hello world!";                                     
//مقدار متغیر قبل از استفاده از unset همان Hello World! میباشد.
echo "مقدار متغیر a قبل از استفاده از تابع unset: " . $a . "
"; //از بین بردن مقدار متغیر با unset unset($a); //متغیر a بعد از استفاده از تابع unset مقدار قبلی خودش را از دست داده echo "مقدار متغیر a بعدا از استفاده از تابع unset: " . $a;
تگ‌ها
اشتراک

0 نظرات

پاسخ دهید