استخراج فایل ZIP با PHP

استخراج فایل ZIP با PHP

باسلام

ما نحوه استخراج فایل zip  با زبان PHP را برای شما آماده سازی کرده ایم نمونه کد های این پست در قسمت پایین پادکست گذاشته شده است.

حتما،تاکید میشود همراه با گوش دادن به پادکست نمونه کد هارا با  دقت نگا کنید تا مرحله به مرحله انجام و چگونگیه استخراج را متوجه شوید .

آکادمی PHPLEARN

                        
                          $file = 'Example.zip';

// دریافت آدرس دقیق $file
$path = pathinfo(realpath($file), PATHINFO_DIRNAME);

$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open($file);
if ($res === TRUE) {
 // استخراج فایل در مسیر مشخص شده از قبل در قسمت زیر
 $zip->extractTo($path);
 $zip->close();
 echo "تبریک! $file استخراج شده در $path";
} else {
 echo "اوه! فایل مورد نظر مشکل دارد";
}                        
                    
تگ‌ها
اشتراک

0 نظرات

پاسخ دهید